Välkomna!
Information

Start

Sällskapet är ett kulturellt, politiskt och religiöst obundet sällskap.

Vårt upptagningsområde är främst södra Sverige men sällskapet är öppet för alla personer som har ett vänskapligt intresse för Österrike.
Sällskapet har som ambition att skapa intressanta arrangemang för personliga möten och gemensamma aktiviteter.

Sällskapet

Historik

Svensk-Österrikiska Sällskapet grundades redan i november 1973.
Dess medlemmar bestod då som nu av människor vars mission är att främja
och fördjupa såväl de vänskapliga som kulturella förbindelserna mellan Sverige och Österrike.
Vår policy
Medlemsskap i sällskapet står öppet för alla personer som är intresserade av Österrike.
Vår vision
En verksamhet med program för alla medlemmar oavsett ålder samt att arbeta utifrån mottot:
"Vårda de gamla och värva de nya"

Styrelsen

Styrelsen 2019

Mickey Missler

Ordförande - Webbansvarig

Anton Müller

Kassör

Sepp Hinterlechner

Ledamot

Margit Nothnagl

Ledamot

Wolfgang Heu

Ledamot

Anita Bauer-Lindgren

Revisor

Adam Perchtold

Revisorsuppleant

Medlemskap

Fördelarna med medlemskap i sällskapet?

Som medlem i Svensk-Österrikiska Sällskapet får du möjlighet att delta i sällskapets aktiviteter som exempelvis Stammtisch, konserter och medlemsträffar.
Genom nyhetsbrev får du information om våra kommande aktiviteter och annat intressant med österrikisk anknytning inom Sverige.

Framförallt innebär ett medlemskap ett aktivt och värdefullt stöd för sällskapet i dess strävan att som en svensk förening av österrikes vänner arbeta för att främja och fördjupa såväl de vänskapliga som de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Österrike.

Medlemsavgift för 2020

150 kr/person

Weltbund der Österreicher

Som medlem i Svensk-Österrikiska Sällskapet blir du även medlem i "Weltbund der Österreicher".

Som medlem i Weltbund så får du regelbundet ROTWEISSROT, tidningen för utlandsösterrikare och Österrikes vänner.
Som innehavare av Weltbund-medlemskortet har du dessutom många andra fördelar.

Medlemskort berättigar bl.a. till:

~ Upp till 25 % rabatt på ett antal hotell.
~ Rabatt vid flyg med Austrian Airlines Group.
~ Olycksfallsförsäkring i Österrike.
~ Hjälp vid problem med fordon genom ARBÖ.

Läs mer om Auslandsösterreicher-Weltbund på deras egen hemsida. www.weltbund.at


Har ni fler frågor eller vill ansöka medlemskap.
Kontakta oss via ansökningsformulär här eller skriv till:
Svensk-Österrikiska Sällskapet,
c/o Mickey Missler
Violgatan 1, 244 60 Furulund

Kontakt

Postadress

Svensk Österrikiska Sällskapet
c/o Mickey Missler
Violgatan 1, 244 60 Furulund
Telefon dagtid: 0702-55 04 76

Org.nr: 802 440-9065
PlusGiro: 63 99 13-3